วันที่ 8 เมษายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิด

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงานการพัฒนาและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้โครงการ Smart Livestock 101 ปศุสัตว์มูลค่าสูงจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
นายณัฐพล แป้นนอก กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อคุณภาพรวมกับโคเนื้อพื้นฐาน ให้ได้ 1 ล้านตัว ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2569) ภายใต้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร โดยเชื่อมโยงระบบการผลิตและระบบตลาด การสร้างเครือข่าย ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณโคเนื้อในระบบ โดยการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนเชิงปราณีต (Intensive farm)​ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปฏิบัติให้ได้รับผลตอบแทนเป็นปศุสัตว์มูลค่าสูงพร้อมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางเลือกใหม่ การทำ Feed Center การปลูกพืชอาหารทดแทนการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม อันจะสร้างรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกรต่อไป
รา​เมศร์​ ภาพ​/ข่าว​ ทีม​ประชา​สัมพันธ์​ส​ำ​นักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *