โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) Motivational Interviewing for-Communication disease

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) Motivational Interviewing for-Communication disease
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสนทนาสร้างแรงจูงใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) Motivational Interviewing for-Communication disease ปีงบประมาณ 2564 โดย นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุม
ปัจจุบันผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากสภาวะความเป็นอยู่และวิถีชีวิต ที่เปลี่ยนไป การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความสำคัญต่อผู้ป่วยครอบครัว เนื่องจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็นแล้วรักษาไม่หายขาด จำเป็นต้องดูแลต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพบว่า ผู้ที่เป็นความดันและเบาหวานรายใหม่เพิ่มขึ้น และมีภาวะแทรกซ้อน และยังขาดการดูแลผู้ป่วยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ประชุม เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการด้านการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพ ของผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อไม่เรื้อรัง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยมี ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / อัครพล ปัญญาวิภาส : ข่าว ภาพ /โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / 8 เมษายน 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *