วันนี้ (11 มี.ค.64) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร

วันนี้ (11 มี.ค.64) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด คณะทำงานรัฐมนตรี นายทินกร อ่อนประทุม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมประชุมหารือกับ นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา ประธานสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมด้วย ศ.ทวนทอง จุฑาเกตุ และ รศ.ธนพร ศรียากูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จังหวัดริมโขง 7 จังหวัด

ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการประมง สัตว์น้ำ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของลุ่มน้ำโขง โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง และนายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง และหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยทางเครือข่ายได้ยื่นข้อเสนอในการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาสำหรับลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะซึ่งจะบูรณาการทุกภาคส่วน การจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่ การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในเขตริมฝั่งแม่น้ำโขง และแม่น้ำสาขา การควบคุมการทำการประมงในลำน้ำโขงไม่ให้มีการทำประมงผิดกฎหมาย ให้มีการรายงาน และมีการควบคุม การแก้ไขปัญหาด้านระบบนิเวศน์ในพื้นที่ วิถีชีวิตชุมชน การช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของระดับแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนต้นแม่น้ำโขงตลอดสาย ซึ่งผลการหารือจะได้นำเสนอต่อรัฐมนตรีฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *