โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561 “คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย”

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561 “คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย” 

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นพ.ธนากร โดยนายธนากร จิรชวาลารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำทีมบุคลากร ร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2561 “คุณธรรมนำจิตอาสา  สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย” ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเกียรติจากนายแพทย์ พีระ อารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เขตสุขภาพที่ 7 ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม  อย่างต่อเนื่อง  จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  โดยในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาฯ  เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 7   ภายใต้คำขวัญ  “คุณธรรมนำจิตอาสา  สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย”
โดย คุณพนิดา สุทธิประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวดคนดีศรีสาธารณสุข ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทข้าราชการ  และนายชำนาญ สุขสงคราม หัวหน้าช่างเชื่อมไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทลูกจ้าง
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / วิทวุฒิ บุตรกำพี้: ข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *