สสจ.ร้อยเอ็ด เตือนให้ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

สสจ.ร้อยเอ็ด เตือนให้ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แนะผู้ปกครองและสถานศึกษา ระวังเด็กป่วยโรค มือ เท้าปาก โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้คัดกรองและสังเกตอาการของเด็กก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน ให้หยุดเรียนและพาไปพบแพทย์โดยเร็ว
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในจังหวัดร้อยเอ็ดปี 2563 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 411 ราย อัตราป่วย31.41 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นในช่วงเดือนกันยายน เป็นต้นมา พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนตุลาคม 189 ราย ส่วนใหญ่พบการระบาดในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว กลุ่มเสี่ยง คือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด พบผู้ป่วย 216 ราย จาก 18 อำเภอ อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ โพนทอง 41 ราย สุวรรณภูมิ 33 ราย เสลภูมิ 31 ราย ธวัชบุรี 18 ราย และจตุรพักตรพิมาน 17 ราย
การติดต่อและอาการ โดยจะพบมากในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ติดต่อจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าทางปากโดยตรง โดยเชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน หากผู้ป่วยได้รับเชื้อจะมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย และต่อมา 1-2 วัน จะมีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก ที่เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพราะอาจเป็นเชื้อชนิดรุนแรง และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
การป้องกันโรคมือเท้าปาก สามารถทำได้ ดังนี้ 1. โรงเรียนสถานศึกษา ควรมีการคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน สอนให้เด็กล้างมือเป็นประจำ หากพบเด็กป่วยให้แยกออกมา แจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับและพักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ 2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ เช่น ภาชนะใส่อาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม ของเล่นต่างๆ 3. ผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการนำเด็กเล็กไปในสถานที่ที่มีคนแออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สนามเด็กเล่น ตลาด ควรอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ควรหยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้เด็กอื่นๆ 4.หากบุตรหลานป่วย ควรแยกของใช้ส่วนตัวและไม่ให้คลุกคลีกับคนอื่นๆ หากบุตรหลานมีอาการข้างต้น ควรพาไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
6 พฤศจิกายน 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *