รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือหนองแก้วพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือหนองแก้วพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันที่(31 ตุลาคม 2563)​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายประภัตร โพธสุธน)​ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือหนองแก้วพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโค(โคกลางน้ำ)​ส่งสหกรณ์การเกษตรหนองสูง มีสมาชิก จำนวน 25 ราย รวมจำนวน 407 ตัว
โดยกลุ่มนี้ขุนโคโดยใช้อาหารสำเร็จรูปจากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง​ และมีการผลิตมันหมักยีสต์​ รวมทั้งมีการรวบรวมปุ๋ยมูลสัตว์จำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มเติม​ นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้นำเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องเนื้อสร้างชาติแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ทั้งนี้ในจังหวัดร้อยเอ็ดมีกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการนี้ และได้รับการอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 6 กลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 16, 300,000 บาท (สิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน)​ณ กลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค-กระบือ หนองแก้วพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวต้อนรับ​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน คณะผู้บริหาร กระทรวงฯหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ และเกษตรกร ที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ หนองแก้วพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันนี้
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพที่สำคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 3, 019,700 ไร่ แบ่งการปกครองเป็น 20 อำเภอ ประชากรจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ หนึ่งล้านสามแสนคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีอาชีพหลักด้านการเกษตรกรรม ได้แก่การทำนา ทำไร่ ปลูก​พืชเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จำนวน 100, 335 รายชนิดสัตว์โคเนื้อ 259,162 ตัวโคนม 608 ตัวกระบือ 60,919 ตัวสุกร 100,075 ตัว และไก่จำนวน 4,108,902 ตัว พื้นที่​ปลูก​พืช​อาหาร​สัตว์ ​9,145 ไร่
สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือหนองแก้วพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นการเลี้ยงโคขุนกลางน้ำส่งสหกรณ์การเกษตรหนองสูงมีสมาชิกจำนวน 25 รายรวมจำนวน 407 ตัว โดยกลุ่ม​นี้ขุน​โคโดยใช้อาหารสำเร็จรูปจากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง และมีการผลิตมันหมักยีสต์ รวมทั้งมีการรวบรวมปุ๋ยมูลสัตว์จำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มเติม
และในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยความยินดียิ่งหวังว่าท่านจะมีความสุขในการเดินทางมาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งขอบคุณครับ
…………..
ภาพ​ข่าว,ศรี​ไพร​ ทูล​ธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *