โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกพระคุณของครู

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกพระคุณของครู
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.วิไล จุฑางกูล ผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ได้กำหยดจัดพิธีไหว้ครูประจำปี พ.ศ 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์วิชาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธี
ดร.วิไล จุฑางกูล กล่าวว่า การไหว้ครู คือการที่ศิษย์แสดงความคารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ครูเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตน รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูด้วยความวิริยะอุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ โดยทั่วไปแล้วจะพบว่ามีการไหว้ครูประเภทต่างๆ เช่น ไหว้ครูดนตรี ไหว้ครูช่าง ไหว้ครูนาฏศิลป์ ก็มีการไหว้ครู จะเห็นว่าวิชาการต่างๆ ของคนไทยนั่นย่อมมีครูทั้งสิ้นส่วนใหญ่จะทำการไหว้ครูปีละครั้ง การที่ศิษย์ต้องเรียนกับครูนั้น จึงได้ชื่อว่า ศิษย์มีครู และคนไทยก็เป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณจึงคิดถึงครูและมีพิธีไหว้ครู นอกจากจะแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูแล้วศิษย์อาจจะกระทำการอะไรบางอย่างด้วยความคิดของตนเอง ที่นอกเหนือจากการสอนของครู แม้ว่าการกระทำนี้จะเป็นการสร้างสรรค์ดี หรือไม่ดีก็ตามก็คือว่าเป็นการผิดครู ทำให้เกิดความไม่สบายใจ ฉะนั้นการไหว้ครูจึงเป็นโอกาสให้ศิษย์ได้ขอขมาลาโทษต่อครู และมีโอกาสบอกกล่าวครูบาอาจารย์ด้วยว่า สิ่งใดที่คิดแล้วเกิดความเจริญสร้างสรรค์สิ่งที่ดีก็ขอให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
กิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา ได้นำพาน และกรวยดอกดอกไม้ เข้าไหว้ครูประจำชั้น อย่างพร้อมเพรียงกัน
///////////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *