วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 8.30 น.

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง”การนำเสนอผลการศึกษา Smart Farmer ภายใต้การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ ของคณะกรรมาธิการการเกษตรเเละสหกรณ์ วุฒิสภา โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิด ณ ห้องแมกโนเลีย 1-3 ชั้น 4 อาคารทีเค 3 โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ในการสัมมนาครั้งนี้กรรมธิการเกษตรฯ วุฒิสภา ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรและสหกรณ์ นำผลการศึกษาจากการสัมมนา Smart Farmer ภายใต้แผนปฏิรูประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของอนุกรรมาธิการรฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อผลการศึกษา ตลอดจนนำผลการศึกษามาปรับปรุงรายงายงานผลการศึกษามาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์เพื่อนำเสนอต่อวุฒิสภาและรัฐบาลต่อไป ในการนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *