ร้อยเอ็ด จัดเวทีเวทีพลเมืองเสนอนโยบายสาธารณะ เชื่อมโยงการจัดทำยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างพลังพลเมืองเพื่อพัฒนาจังหวัด

ร้อยเอ็ด จัดเวทีเวทีพลเมืองเสนอนโยบายสาธารณะ เชื่อมโยงการจัดทำยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างพลังพลเมืองเพื่อพัฒนาจังหวัด

        วันนี้(28 ต.ค. 2562) เวลา 13.30 น. นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน " เวทีพลเมืองเสนอนโยบายสาธารณะจังหวัดร้อยเอ็ด" ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอิทธิธรรม อารัมภ์วิโรจน์ ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน นางสาวจิรวรรณ สิทธิศักดิ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี  

ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสภาพลเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรียนพลเมืองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชื่อมโยงการจัดทำยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างพลังพลเมืองเพื่อพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดเวทีเพื่อนำเสนอนโยบายสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเสนอนโยบายสาธารณะใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย นโยบายโคก-หนอง-นา-อาหารปลอดภัย นโยบายปลูกป่าในใจคน นโยบายการเลือกตั้งสมานฉันท์ และนโยบายโรงเรียนพลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการสภาพลเมืองร้อยเอ็ดและนักเรียนโรงเรียนพลเมืองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *