เมื่อวานนี้ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวานนี้ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด TO BE NUMBER ONE “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” พร้อมด้วย นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการโครงการฯ ให้เป็นผู้แทนนำทีมต้อนรับ นางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาเป็นคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบตรวจประเมินพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-ภาคเช้า ตรวจประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
-ภาคบ่าย เดินทางไปตรวจประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมดีเด่นในชุมชนภูมิภาค บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย

ชมรมTO BE NUMBER ONE ทั้งสอง มีความมั่นใจในผลการดำเนินงาน ซึ่งผลการตรวจประเมินพื้นที่ ก็เป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการ มีบางส่วนที่ได้รับการชี้แนะเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อเนื่อง และยั่งยืน

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการมีกำหนดลงตรวจประเมินพื้นที่ ๓ แห่ง ได้แก่
-เวลา ๐๙.๐๐ น. ตรวจผลประเมินการดำเนินงานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประเภทชมรมTO BE NUMBER ONE ดีเด่นในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
-เวลา ๑๓.๐๐ น. ตรวจผลประเมินการดำเนินงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทชมรมTO BE NUMBER ONEดีเด่น ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
-เวลา ๑๔.๓๐ น. ตรวจผลประเมินการดำเนินงานบริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด ประเภทชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒.

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1702732676513189.1073743698.100003294191323&type=1&l=3ed3729427
///////////////////////////////////////////

สำนักวานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

พิมลสิริ มณีฉาย ภาพ/ข่าว
ทองสุข โพนเงิน /หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *