คณะกรรมการประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประเมิน 4 ชมรมต้นแบบ

คณะกรรมการประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประเมิน 4 ชมรมต้นแบบ
นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดผลการดำเนินงาน ระดับประเทศและคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ของจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ประเภทสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา (ต้นแบบระดับทอง) ประเภทสถานศึกษา (อาชีวศึกษา)ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ประเภทดีเด่น , ประเภทชุมชน ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านไผ่งาม อำเภอโคกสูง (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2) และประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด(มหาชน) (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1) โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.สระแก้วนายอำเภอเมืองสระแก้ว นายอำเภอวัฒนานคร ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ให้การต้อนรับ
สำหรับการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คณะกรรมการจะเดินทางมาดูผลการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้คะแนน 50% ส่วนที่ 2 ชมรมต่างๆ จะต้องเข้าร่วมประกวดผลการดำเนิน จะต้องเดินทางไปจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 อีก 50% สำหรับประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษาต้นแบบระดับเพชรปี 1 จะมีคณะกรรมการอีกชุดจะเดินทางลงพื้นที่ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE ประเมิน 4 ชมรม

คณะกรรมการประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประเมิน 4 ชมรมต้นแบบนางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดผลการดำเนินงาน ระดับประเทศและคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ของจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ประเภทสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา (ต้นแบบระดับทอง) ประเภทสถานศึกษา (อาชีวศึกษา)ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ประเภทดีเด่น , ประเภทชุมชน ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านไผ่งาม อำเภอโคกสูง (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2) และประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด(มหาชน) (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1) โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.สระแก้ว นายอำเภอเมืองสระแก้ว นายอำเภอวัฒนานคร ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ให้การต้อนรับ สำหรับการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คณะกรรมการจะเดินทางมาดูผลการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้คะแนน 50% ส่วนที่ 2 ชมรมต่างๆ จะต้องเข้าร่วมประกวดผลการดำเนิน จะต้องเดินทางไปจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 อีก 50% สำหรับประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษาต้นแบบระดับเพชรปี 1 จะมีคณะกรรมการอีกชุดจะเดินทางลงพื้นที่ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

โพสต์โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว เมื่อ 23 พฤษภาคม 2018

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *