พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระกฐินพระราชทาน ให้กลุ่มบริษัท

ร้อยเอ็ด/…ชาวนาดีใจ

Read more

ยุวเกษตรกรเมืองร้อยเอ็ดฝึกผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา

ยุวเกษตรกรเมืองร้อยเ

Read more

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร.บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ

Read more

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่สอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

Read more