สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล มอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด

Read more

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด มอบข้าวกล่อง ๑๐๑ กล่อง

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร

Read more

บริษัท รุ่งอรุณ วู๊ดชิพ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท รุ่งอรุณ วู๊ด

Read more

พระแท้มีอยู่จริงหลวงปู่คำจันทร์ ปัญญาโภ มอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย

พระแท้มีอยู่จริงหลวง

Read more

ร้อยเอ็ด เปิดโรงพยาบาลสนาม 60 เตียง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เปิดโรงพยาบ

Read more

สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙

สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประ

Read more

สสจ.ร้อยเอ็ด ขอให้ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

สสจ.ร้อยเอ็ด ขอให้ร่

Read more

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 26/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคต

Read more