อาชีวร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพแรงงาน เปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาประกอบอาหารไทยประยุกต์ เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

อาชีวร้อยเอ็ด เพิ่มศ

Read more

บริษัท ราชามอเตอร์ร้อยเอ็ด จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์สู้ภัยโควิด ๑๙

บริษัท ราชามอเตอร์ร้

Read more

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พัฒนาศักยภาพการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา “ที่สุดแห่งการให้” นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พั

Read more

ร้อยเอ็ด….จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด – 19 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ร้อยเอ็ด….จัดงานวันค

Read more

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 13/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคต

Read more

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย ปุริโส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read more

คุณสมคิด – คุณลำพูล โพธิ์งาม บริจาคเครื่องมือแพทย์ แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณสมคิด – คุณลำพูล

Read more

สัสดีอำเภอทุ่งเขาหลวง​ จังหวัดร้อยเอ็ด ​ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี กลุ่มญาติทหารกองประจำการ

สัสดีอำเภอทุ่งเขาหลว

Read more