พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระกฐินพระราชทาน ให้กลุ่มบริษัท

ร้อยเอ็ด/…ชาวนาดีใจ

Read more

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และมูลนิธิถันยรักษ์ จัดกิจกรรมเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่

Read more

สสจ.ร้อยเอ็ด ประชุมการดำเนินกิจกรรม Bubble and Seal

สสจ.ร้อยเอ็ด ประชุมก

Read more

รพ.เสลภูมิ รับมอบห้องผ่าตัดอาม่าไซงิ้ม แซ่อึ้ง

รพ.เสลภูมิ รับมอบห้อ

Read more

สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมโครงการบริหารจัดการกรณีผู้มีอาการทางจิตจากการเสพยาเสพติด

สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมโคร

Read more

สสจ.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและประสานยุทธศาสตร์กำลังคนฯครั้งที่2/2564

สสจ.ร้อยเอ็ด ประชุมค

Read more

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล มอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด

Read more

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด มอบข้าวกล่อง ๑๐๑ กล่อง

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร

Read more

บริษัท รุ่งอรุณ วู๊ดชิพ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท รุ่งอรุณ วู๊ด

Read more