โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขอ

Read more

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดหน่วยบริการตรวจโควิด-19 (RT-PCR) เชิงรุก ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จั

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

Read more

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้สถาปนาให้วันที่ 3 ธันวาคม

3 ธันวาคม วันคนพิการ

Read more