วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๐๐น​” PEA​ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

วันอังคารที่ ๒ พฤศจิ

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : กิจกรรม​ หว่านปอเทืองแปลงนาเกษตร​อินทรีย์​วิถียโสธร

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.

Read more

เกษตรร้อยเอ็ด จัดบูธให้บริการความรู้แก่เกษตรกรในงานเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด

เกษตรร้อยเอ็ด จัดบูธ

Read more

ของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ สำหรับคนไทย ภายใต้ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว ๓ คน”

ของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ ส

Read more

มณฑลทหารบกที่ 27 จัดนิทรรศการ”ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์กิจกรรม”ท่องเที่ยวในหน่วยทหาร”

มณฑลทหารบกที่ 27 จัด

Read more

ร้อยเอ็ด.. งานปิดทองหลวงปู่ใหญ่ ไหว้พระธาตุขามเปี้ย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว

ร้อยเอ็ด.. งานปิดทอง

Read more

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกช่างไฟฟ้า ระดับ ปวช.2 การติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า 4 ทักษะ

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ

Read more

ยุวเกษตรกรเมืองร้อยเอ็ดฝึกผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา

ยุวเกษตรกรเมืองร้อยเ

Read more