สัสดีจังหวัดยโสธร ร่วมส่งทีมบุคคลากรทางการแพทย์ จ.ยโสธร ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกรณีวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่ 16-26 ม.ค.64 ณ รพ.สนามจังหวัดสมุทรสาคร

ติดตามที่https://twi

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : กิจกรรม​ หว่านปอเทืองแปลงนาเกษตร​อินทรีย์​วิถียโสธร

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.

Read more

มทบ.27 ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธมิ่งเมืองมงคล สมโภชเมืองร้อยเอ็ด ครบ 245 ปี

มทบ.27 ร่วมพิธีอัญเช

Read more

กลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้บ้านมะหรี่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27

กลุ่มเครือข่ายศูนย์ก

Read more

วันนี้(25/8/2563)ช่วงก่อนเที่ยงผมได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ ให้กับแม่น้อย ผู้มีจิตศรัทธาในชมรมฯคนมีบุญได้ฝากขนมถ้วยเป็นภัตตาหารเพื่อมาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่มาเข้าร่วมโครงการฝึก

วันนี้(25/8/2563)ช่ว

Read more

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายทวี จงประเสริฐ รอ

Read more

ขอเชิญร่วมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย ” วิ่งไล่ยุง ” จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๐ มกราคม 2563 นี้ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอเชิญร่วมรณรงค์ชุมช

Read more