คุณแม่มาริสา เด่นกองพล พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสมทบทุนสร้างไอซียูโควิด-19

คุณแม่มาริสา เด่นกอง

Read more

บริษัท รุ่งอรุณ วู๊ดชิพ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท รุ่งอรุณ วู๊ด

Read more

พระแท้มีอยู่จริงหลวงปู่คำจันทร์ ปัญญาโภ มอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย

พระแท้มีอยู่จริงหลวง

Read more

ชป.6 เพิ่มการระบายน้ำ 5 เขื่อนหลักอีสานกลาง เติมน้ำลงแม่น้ำชี ช่วยอุปโภคบริโภคแม่น้ำชีตอนกลาง-ตอนล่าง

ชป.6 เพิ่มการระบายน้

Read more

ผลงาน “ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัย ราชทัณฑ์หนึ่งเดียว” ในพื้นที่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดี ปี 2563

ผลงาน “ร่วมพัฒนา ร่ว

Read more

เรียน ผู้บริหาร แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ขอรายงานโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” และพายุ “เหล่งเหลง” จำนวน 11 สาย ดังนี้

ทช. 1146 2 ก.ย.62 เว

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ขอรายงานผลการตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย) ดังนี้

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more