พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันโท ภูวณัฐ์ ศรีแสง หัวหน้าฝ่ายยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 27

พลตรี ธวัชชัย แจ้งปร

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ครั้งที่ 2

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.

Read more

บริจาคอวัยวะ แก่เพื่อนมนุษย์ คือที่สุดของการให้ นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางพรรณี แสงอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

บริจาคอวัยวะ แก่เพื่

Read more