พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันโท ภูวณัฐ์ ศรีแสง หัวหน้าฝ่ายยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 27

พลตรี ธวัชชัย แจ้งปร

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ครั้งที่ 2

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.

Read more