“แม่ทัพภาคที่ 2 เข้าตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินรับราชการทหารกองประจำการ ปี 2564

“แม่ทัพภาคที่ 2 เข้า

Read more

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) Motivational Interviewing for-Communication disease

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จั

Read more

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ชมการสาธิตการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมชนสาธารณะของชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.

Read more